Bratislavský okruh Modrý Dunaj

V hlavnom meste Slovenska je viacero možností, ako spojiť nordic walkingovú vychádzku s návštevou zaujímavých miest. Podľa nás najkrajšia je popri nábreží, po oboch stranách Dunaja cez mosty ponad rieku.

Trasa meria celkom 12 700 metrov, priemerným tempom ju prejdete za 2 a pol hodiny. Primeraná spotreba energie je 735 cal. Pripojiť sa môžete kdekoľvek, prípadne si trať upraviť odbočkami k zaujímavým miestam.